top of page

Utbildning

Kunskap ökar tryggheten

Genom utbildning ökar kunskapen och därmed tryggheten. Vi skräddarsyr utbildningar som är anpassade efter just era behov. Av vår erfarenhet vet vi vad som funkar praktiskt och inte. Självklart delar vi med oss av tips och tricks för att skapa er en trygg och säker miljö. Exempel på våra utbildningar är förebyggande och hantering av hot och våld, självskydd, nödvärnsrätt, alkohollagen, första hjälpen HLR, brand, narkotika, butikssäkerhet, evenemangssäkerhet m.m.

Publik och föreläsare
Utbildning: Service
bottom of page